x
EFP
Wij trokken een dag naar het EFP om er de bouwers van de modull 2.0 te ontmoeten. Studenten schrijnwerkerij van het eerste en derde jaar krijgen de kans om deel te nemen aan het project. Dit is een kans om concreet iets te creëren en kennis te maken met de realiteit.

Deze week ontmoetten we Jhon, Sylvain en David, alle drie leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding schrijnwerkerij. Hun taak bestaat erin de onderdelen samen te voegen tot de cassettes waaruit het gebouw wordt opgetrokken. De plannen werden opgesteld door de architecten en de ingenieurs. Zij moeten nu vertrekken van deze tekeningen en hun technische kennis aanwenden om de verschillende modules te vervaardigen. Maar dat is niet alles: De stukken zijn niet gezaagd in het EFP, maar soms moeten wij ze een beetje aanpassen. Er zijn stukken die te lang of niet lang genoeg zijn. Eenmaal alle stukken klaar zijn, krijgen zij ook de kans de structuur te monteren..

“Wat het project zo waardevol maakt, is dat we ons bewust worden van wat we samen kunnen doen”, David

Voor deze reeds goed opgeleide leerlingen is het project niet alleen interessant voor de technische vaardigheden die ze leren, maar vooral voor het contact, de wisselwerking met de andere spelers: “Partnership is belangrijk. We beseffen dat de architect dingen van ons verwacht.” Voor hen is het contact tussen de architect en de schrijnwerker zeer verrijkend. Dit is een kans om te weten te komen wat ieders verwachtingen en noden zijn. Het is een grondige toetsing van de theorie aan de praktijk, die vragen oproept en tot verbeteringen leidt. We zien welke plaats ons vak inneemt in de keten van het bouwbedrijf. We leren wat men van ons verwacht, wat we moeten zeggen of doen voor de andere actoren. We vinden onze plek in de organisatie van een bouwplaats ten opzichte van de andere betrokkenen.

“We zien welke plaats ons vak inneemt in de keten van het bouwbedrijf”

Hoewel onze drie studenten al flink gevorderd zijn in hun opleiding, spreekt het project ook leerlingen van het eerste jaar aan: Voor hen is het nog interessanter, omdat de basistechnieken van de schrijnwerkerij aan bod komen; Het is ook tof om een eerste concrete realisatie te kunnen doen. Op school krijgen we niet altijd de kans om aan een echt project te werken”, zeggen Sylvain, Jhon en David.
“In de eerste jaren zijn er veel nieuwelingen die nog niet in het bedrijfsleven staan. Dit is voor hen een kans om met echte stukken op ware grootte te werken”, vult Bernard, leraar schrijnwerkerij bij het EFP aan.

De 3 studenten die wij spraken, boden zich vrijwillig aan om te helpen met de verdere productie van de Modull 2.0 tijdens de paasvakantie. Hoewel er na de vakantie lessen zullen worden besteed aan de assemblage van de cassettes van de module, hopen de leerlingen dat deze op tijd klaar zal zijn. Dat hopen wij ook! Afspraak op 21 juni om te zien of het gelukt is!

Een woordje van onze leraar

“Het voordeel voor hen is dat ze kunnen kennismaken met het hele ontwerpproces van een project gedurende enkele maanden. Dit project stelt verschillende eisen. Het moet demonteerbaar en hermonteerbaar zijn. Zo moeten we bijvoorbeeld met schroeven werken. Normaal gebruiken wij spijkerpistolen en lijm voor dergelijke constructies. We moeten ook draagbare modules bedenken en dus lichte materialen gebruiken. Ik ben vol ongeduld om te zien hoe we het gaan aanpakken om de structuur te monteren. Ik vraag me af hoe alle modules zullen worden opgebouwd. Wat ook boeiend zal zijn, is het proces van vallen en opstaan met fouten die uiteindelijk tot oplossingen zullen leiden. Dat is een echt leerproces.”