x
Ontmoeting met de studenten bio-ingenieur
Vorige vrijdag leverden de studenten bio-ingenieur hun eindverslag in voor het project. Wij hadden een gesprek met deze drie jongeren over hun ervaring. Hun deel van het werk is klaar, maar ze blijven beschikbaar en aandachtig voor de verdere evolutie van het project.

Lucile, Xavier en Ganti zijn de drie bio-ingenieurs van de Université Libre de Bruxelles die meewerkten aan het project. Hun taak bestond erin een waterbeheersysteem uit te werken voor de MØDÜLL 2.0 : “Wij moesten een systeem bedenken om het gebouw onafhankelijk te maken voor water. We moesten er eveneens voor zorgen dat er elk moment van de dag voldoende water beschikbaar was.” De bio-ingenieurs kozen ervoor te werken rond de terugwinning van regenwater. Maar om dit systeem uitvoerbaar te maken, moest er over veel facetten worden nagedacht, zoals de opslag van het water en de keuze van de verschillende filters.

“Een innovatief, verantwoord en verrijkend initiatief, zowel voor de ontwerpers als voor de toekomstige bewoners”, Xavier

HOE WERKT HET?

Naast de MØDÜLL 2.0 is er een reservoir geïnstalleerd met een pomp die het water in de buizen pompt. Het water gaat door een eerste filter en wordt vervolgens door een reeks van 3 andere filters gestuurd. Daarna komt het in de kring terecht die de verschillende waterpunten voedt (kraan, douche, vaatwasser en toilet). Het is de bedoeling dat verschillende filters worden gebruikt om voor elk gebruik de juiste waterkwaliteit te voorzien. Zo zal het drinkwater veel fijner worden gefilterd dan het andere water.!

De studenten zijn blij dat ze aan zo’n project konden meewerken. Ze vonden het fijn dat de Modull zo concreet was en ze de kans kregen hun ideeën in de praktijk uit te werken. Dit zeggen ze er zelf over: “Meestal stellen wij rapporten op over systemen zonder te weten of ze werkelijk haalbaar zijn. Met de MØDÜLL 2.0 voeren we echt iets uit, werken we aan een systeem dat ooit echt gaan functioneren.” Vooral omdat ze echt vrij waren in hun aanpak: “Ze gaven ons echt vertrouwen”, bevestigt Ganti. Door deze grote bewegingsvrijheid, moesten de studenten zich organiseren zichzelf grenzen opleggen: “We wisten dat we geen enorme bedragen moesten uitgeven. We stelden voor onszelf grenzen en doelstellingen voorop.”

“De MØDÜLL 2.0 is een grote uitdaging met het oog op een verantwoorde toekomst” Ganti

EEN LEERIJK MULTIDISCIPLINAIR PROJECT

“We hadden vier of vijf zeer interessante vergaderingen met de andere studenten om ons te organiseren en over het project te praten.” Ook al hadden de bio-ingenieurs graag wat meer interactie gewild tussen de studenten, hebben ze veel geleerd tijdens de uitvoering van het project. In hun woorden: Het was vooral een nieuw denkproces dat we ons eigen moesten maken. Weten hoe we ons moesten organiseren, ons werk structureren, alle elementen bijbrengen en samen nadenken over een efficiënte oplossing. Dat was niet altijd makkelijk, zeker niet in het begin. Hun leraar, Frédéric Debaste, was op de cruciale momenten aanwezig zodat een meer dan bevredigend resultaat werd bereikt. De volgende stap is het analyseren van de resultaten van het systeem!”

“Wanneer dergelijke projecten op gang komen, biedt dit hoop voor een andere toekomst”, Lucile