x
Pierre Antoine Cordy, stabiliteitsingenieur
Pierre Antoine Cordy is stabiliteitsingenieur bij NEY&Partners, een onderneming uit Namen die gespecialiseerd is in houtconstructie. Volgens hem is de module een zeer interessant initiatief dat zijn plaats verdient in de bouwsector. Wij gingen hem opzoeken om hem aan de tand te voelen over zijn rol in de uitwerking van het project.

Waarom besloot u mee te werken aan het project Modull 2.0 ?

“Ik werk inmiddels twee jaar samen met het BRC als expert houtconstructie. Ik heb regelmatig contact met deze vzw en zo ontmoette ik Julien, de projectleider van de Modull 2.0. Tijdens de wedstrijd Project Passief-Duurzaam had ik al eens de kans gehad Julien een paar louter informele tips te geven. Dus wilde ik hem best helpen met de Modull 2.0 toen hij mijn diensten nodig had. “

Wat was uw rol in het ontwerpproces van de module?

«Ik kwam bij het project in de fase tussen het ontwerpproces en de bouwfase. Mijn rol bestond erin het werk van de architectuurstudenten te optimaliseren. Er waren zeer goede ideeën, maar soms ontbrak het een beetje aan inzicht en ervaring, met name in de materiaalkeuze. Ik leverde ook de nodige plannen voor de assemblage van de onderdelen, met behulp van een programma dat wij in ons bedrijf gebruiken. Ik kom een laatste keer tussen om na te denken over de details van de draagbalken en de manier waarop ze de module op de grond gaan plaatsen.»

« Een fijn initiatief dat studenten uit verschillende disciplines samenbrengt en dat, naar ik hoop, zijn plaats zal krijgen in de bouwsector »

Wat is het voordeel van Modull 2.0 voor het stedelijke landschap in Brussel en voor de bouwsector in het algemeen?span>

Het moduleprincipe is een idee dat momenteel zeer vaak wordt toegepast in de houtbouw. De innovatie heeft hier te maken met het feit dat het gebouw uit verschillende kleine modules bestaat. De uitdaging bestond erin modules uit te werken die door mensenhanden kunnen worden gehanteerd en naar moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden vervoerd. Ik denk echter dat de module niet alleen specifiek haar plaats heeft in het Brussels gewest. Het autonome karakter van de MØDÜLL 2.0 is voor mij misschien nog eerder geschikt voor afgelegen plaatsen. Ze kan ook worden gebruikt voor tijdelijke evenementen zoals tentoonstellingen of festivals.