x
Interview met de Brusselse minister van Leefmilieu en Energie, Céline Fremault.

Kunt u ons kort uitleggen wat de belangrijkste doelstelling van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie is?

De doelstelling van het GPCE bestaat erin de kringloopeconomie in Brussel te ontwikkelen. Dit is een economie waarbij de impact op het milieu op het gebied van de broeikasgasuitstoot en de productie van afval tot een minimum wordt beperkt. Het idee is een economie te hebben die op één lijn zit met de behoeften van de burgers en de bedrijven. Het programma heeft drie transversale doelstellingen: de milieudoelstellingen omzetten in economische opportuniteiten, de economie in Brussel verankeren door lokaal te produceren, en werkgelegenheid creëren. Om deze doelstellingen te realiseren, hebben wij een honderdtal maatregelen ontwikkeld. De bouwsector heeft een speciale plaats in dit programma, want deze sector vertegenwoordigt het grootste potentieel aan grondstoffen.

Hoe past het project MØDÜLL 2.0 volgens u in dit programma?

MØDÜLL 2.0 is een van de pijlers in het programma wat het bouwhoofdstuk betreft. Het project neemt een bijzondere plaats in, omdat het deel uitmaakt van de hefbomen die ter beschikking worden gesteld om de kringloopeconomie in het Brussels Gewest te promoten. We houden ons bezig met innovatie, maar ook met opleidingen. De multidisciplinaire kant van het project is dus interessant, omdat hij zowel ontwerpers als bouwers uit het onderwijs bijeenbrengt. Deze samenwerking verzamelt alle vaardigheden en technieken die de actoren uit de bouwsector vandaag de dag nodig hebben.

Kan MØDÜLL 2.0 volgens u een inspiratie zijn voor de toekomst van de bouwsector in Brussel?

De bedoeling van de steun die wij aan het project verlenen, bestaat erin technieken te testen die in de toekomst nuttig zouden kunnen zijn. We zijn ons bewust van de demografische “boom” die Brussel kent, en we moeten reageren. We moeten ervoor zorgen dat we aandacht hebben voor hergebruik en speciale technieken, maar ook voor de levenscyclus van de gebouwen. De volgende uitdaging zal die van de renovatie zijn. De bebouwing in Brussel is energieverslindend en we moeten naar oplossingen zoeken. Dankzij een project zoals de MØDÜLL 2.0 zullen we antwoorden op deze uitdagingen kunnen vinden.

Welke impact kan dit bouwmodel de komende jaren hebben binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

In de nieuwe wijken die zijn opgenomen in het regeerakkoord, zijn er tal van renovatieprojecten die stuk voor stuk potentiële laboratoria zijn om te innoveren en hetgeen de module test in de praktijk te brengen.

Samenwerking, ook dat maakt het project MØDÜLL 2.0 zo mooi