x
Ontmoeting met François, student architectuur
François is een van de vier studenten architectuur die hebben deelgenomen aan de uitwerking van het project. Samen hebben ze de plannen opgesteld van de verschillende onderdelen van de MØDÜLL 2.0module. Nu hun werk is voltooid, zorgen de architecten er nog altijd voor dat ze op de hoogte blijven van de evolutie van het project. Ze zijn ook nog altijd beschikbaar om eventuele problemen op te lossen.

De architecten zijn vooral in het begin van het project actief geweest. François, een student in het 1e masterjaar, beschrijft voor ons welke rol hij heeft gespeeld in het ontwikkelingsproces: “Wij hebben plannen getekend en 3D-modellen gemaakt. We hebben vervolgens bedacht welke veranderingen er aan de module zouden kunnen worden aangebracht. We hebben de module bijvoorbeeld ontworpen als een tijdelijke woning of klas.” Al dat werk was niet altijd even makkelijk. Ze hebben hun werk moeten aanpassen aan de doelstellingen van de module: “Wij hebben geprobeerd om het project zodanig te ontwikkelen dat het beantwoordt aan de verwachtingen die ons werden meegedeeld. Het ging erom een passieve module te ontwerpen die moest worden gebouwd met herbruikbare materialen”, preciseert François.

De architect, een centrale schakel

De architect heeft door zijn taak een centrale plaats in de uitwerking van het project. Hij moet in hoge mate beschikbaar zijn voor de verschillende actoren, om zich ervan te vergewissen dat de opgestelde plannen overeenstemmen met ieders verwachtingen. De multidisciplinaire aanpak van het project was dus een uitdaging voor deze studenten: “We hebben ons moeten aanpassen aan de verwachtingen van de ingenieurs. Dat was niet altijd vanzelfsprekend. We hebben ervaren welke technische moeilijkheden er zich kunnen voordoen bij een dergelijk project.” En het zijn deze moeilijkheden die een echt leerproces mogelijk hebben gemaakt. De samenwerking tussen de actoren is evenwel zeer goed verlopen. “Iedereen heeft zijn eigen expertise en we hebben geprobeerd om samen te werken met respect voor ieders standpunt”, aldus nog François.

“Een verrijkende ervaring die ons van a tot z heeft laten kennismaken met het bouwproces van een echt project”

Geconfronteerd worden met een echt project is een grote primeur voor deze studenten: “Over het algemeen analyseren wij projecten die worden uitgewerkt in het kader van onze lessen. Vaak zijn ze niet realiseerbaar.” Hun docent, Gil Honoré, vertelt ons welke ontwikkeling zijn leerlingen die hebben deelgenomen aan het project, hebben doorgemaakt: “Dit type project, waarbij de doelstelling erin bestaat om een project daadwerkelijk te realiseren, blijkt heel vormend te zijn voor de studenten die eraan deelnemen. Wie heeft deelgenomen aan MØDÜLL 2.0, heeft zich volgens mij sterker ontwikkeld dan de anderen.” Dankzij dit concreet project hebben de studenten zich verrijkt met een praktijkervaring die heel sterk lijkt op hetgeen ze in het kader van hun toekomstig beroep zullen meemaken. François komt uit deze ervaring als iemand die veel heeft geleerd: “Ik heb bijvoorbeeld ingezien dat de maten van onze tekeningen niet altijd zullen worden gerespecteerd. Je moet een marge inbouwen, want de materialen kunnen bewegen en precisie is niet mogelijk. Ik heb leren samenwerken met ingenieurs. Dat maakte me aanvankelijk bang, maar alles is goed verlopen.