x
Gesprek met Benoit Quevrin

Benoit Quevrin is een ingenieur-architect die het project al vanaf het begin volgt. Hij werkt bij de onderneming FAAST, die op een innovatieve manier nadenkt over duurzame ontwikkeling, wat volledig strookt met de hulp die hij ons biedt voor het project. Onder de indruk van de evolutie van Mødüll 2.0, getuigt Benoit Quevrin over het pertinente antwoord dat het project biedt voor een reële behoefte van de maatschappij.

WELKE ROL HEBT U GESPEELD VOOR DE STUDENTEN TIJDENS DE UITWERKING VAN HET PROJECT ?

Ik ben een steun voor alles wat te maken heeft met bouw- of andere, meer gespecialiseerde technieken. Ik help ingenieursstudenten oplossingen te vinden voor de werking van het gebouw. Ik ga bijvoorbeeld na of de textielvezel die ze als isolatie gaan gebruiken doeltreffend is. Eerst heb ik hen een sessie gegeven over alles wat met prefabricage te maken heeft. In het kader van het project werk ik vaak samen met Marie Foidart.

Het modulaire aspect bevordert de duurzaamheid van het project

WAT KAN HET PROJECT BIJBRENGEN AAN DE BOUWSECTOR ?

We bewijzen dat een dergelijk gebouw haalbaar is tegen een lage kostprijs en dat er eenvoudige oplossingen bestaan die geschikt zijn voor dit modulaire systeem. Het project geeft een concreet antwoord op een behoefte in een stedelijke context, die bijzonder is omdat bepaalde handelingen hier moeilijker uitvoerbaar zijn. Zo kan het soms moeilijk zijn een kraan in het centrum van de stad te krijgen. Dit project biedt een oplossing voor bepaalde problemen die het Brusselse landschap met zich meebrengt. De oplossing is vooral interessant omdat de architectuurstudenten een zeer esthetische constructie hebben ontworpen. Helemaal iets anders dan die prefabscholen die er als loodsen en allemaal hetzelfde uitzien. Dit is een hedendaags en modern architecturaal antwoord..

Modull 2.0 is een groepering van kennis om antwoorden te vinden voor de behoeften van de maatschappij

Het is eveneens een pedagogisch antwoord. Het kan zowel interessant zijn voor architecten en leerkrachten. Als je weet dat architecten, ingenieurs en bouwers er op een jaar tijd in geslaagd zijn samen iets nieuws te realiseren, is dat behoorlijk indrukwekkend. Ik denk dat dit soort pedagogische projecten veel mensen kan inspireren. Momenteel hebben architecten die afstuderen een verouderde kennis over duurzaamheid. Na hun studies worden ze geacht zichzelf bij te spijkeren inzake deze technieken. Hier krijgen ze de kans tijdens hun studies in aanraking te komen met duurzame technieken.