x
VOORSTELLING VAN DE UITDAGINGEN VAN DE SECTOR
VOORSTELLING VAN DE UITDAGINGEN VAN DE SECTOR

De bouwsector staat de laatste jaren voor enkele serieuze uitdagingen. Jean-Christophe Vanderhaegen, voorzitter van het BRC Bouw, geeft ons een toelichting over de huidige situatie..

  1. “Het grootste probleem is de sociale dumping. Dit komt door de tewerkstelling van arbeiders uit Zuid- en Oost-Europa die vaak tegen prijzen werken waartegen niet te concurreren valt. De gevolgen zijn vreselijk, omdat veel bedrijven er onderdoorgaan door deze oneerlijke concurrentie. Reeds jaren proberen we hier iets aan te doen, maar dit gaat om Europese wetgeving die we niet zomaar kunnen veranderen door Belgische of gewestelijke initiatieven. Het is een strijd die we samen, werkgevers en werknemers, moeten voeren tegen de sociale dumping.”
  2. “Een andere uitdaging van de sector is verbonden met de milieu- en energieproblematiek. Momenteel zien we dat ongeveer 60% van de klimaatopwarming is toe te schrijven aan de bouw. Verwarming van gebouwen veroorzaakt een broeikaseffect dat bijdraagt tot de klimaatopwarming. Als we een positief beleid willen voeren ten aanzien van dit probleem, moeten we rechtstreeks ingrijpen op de gebouwen. Bijvoorbeeld woningen goed isoleren om de CO2-uitstoot te beperken.”
  3. “Ook de opleiding van jongeren blijft een grote uitdaging. Steeds minder jongeren worden aangetrokken door de beroepen in de bouwsector, waardoor er een tekort ontstaat. Van alle leerlingen die een opleiding volgden in de bouw en 4 jaar geleden afstudeerden, was er één jaar later maar 3,9% nog steeds actief in onze sector. De Confederatie bouw zette een pilootproject op en herstelde deze cijfers tot 60% dankzij de begeleiding die wij boden.”

HOE HELPT HET BRC BOUW OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN DEZE UITDAGINGEN ?

“Het BRC ontstond tien jaar geleden in het kader van de hervorming van de economie en de werkgelegenheid in het Brussels gewest. Het is een instrument in dienst van de bouw. In de projecten van het BRC zien we vaak de milieuproblematiek opduiken. Het probeert ook iets te doen aan het imago van de sector om jongeren aan te trekken. Dat geldt met name voor het project NEET (Nothing education employment or training) dat zich richt tot jongeren zonder werk of opleiding. Het BRC werkt samen met straathoekwerkers en wil jongeren de mogelijkheden laten ontdekken van werken in de bouwsector.”

“Het BRC is een instrument in dienst van de sector dat zowel op privé- als openbaar domein probeert projecten te ontwikkelen.”
HOE PAST MØDÜLL 2.0 DAARIN ?

“Dat is vanuit pedagogisch oogpunt een interessant project om studenten op te leiden in het EFP. Ze leren er een constructie bouwen in hout, terwijl dit materiaal in Brussel vaak vergeten wordt. Toch is dit door zijn lage gewicht zeer geschikt om een extra verdieping te bouwen op bestaande gebouwen. Dankzij Mødüll 2.0 kunnen de studenten ook kennismaken met belangrijke concepten in verband met prefabbouw bijvoorbeeld, dat in de sector steeds vaker wordt toegepast. Het project geeft ook stof tot nadenken, zet aan tot een mentaliteitsverandering en sensibiliseert de bevolking voor de kringloopeconomie. Dit soort kleinschalige projecten kan mensen diepgaand sensibiliseren.”

 

“We moeten blijven inzetten op een mentaliteitsverandering om tot een kringloopsysteem te komen”